Project Description

NDT Bobath

Metoda NDT Bobath polega na wszechstronnym wspieraniu rozwoju dziecka, aby w pełni mogło wykorzystać swoje umiejętności w zakresie na który pozwala mu ośrodkowy układ nerwowy. Metoda wykorzystywana jest z powodzeniem u wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z problemami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju.

Główne zasady terapii opierają się na:

  • wpływaniu na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia,
  • hamowanie nieprawidłowych odruchów oraz
  • wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych, czyli punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa, obręcz barkowa , obręcz miedniczna i inne części ciała,
  •  wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.